Địa chỉ

  • Địa chỉ: 135 Linh Trung, Khu Phố 1, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TPHCM
  • Điện thoại:  028 37228327/ Fax: 028 27228328
  • Hotline:  0938 488 511
  • Email: info@hosheki.com
  • Website: https://daunanhnhat.com.vn/

    Enter street adress here. Or any other information you want.